Onze Behandelingen

Aanmeten en vervaardigen van alle uitneembare mondprotheses
Arnold Buringa Tandprothetische Praktijk is gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van allen uit de mond te nemen gebitsvoorzieningen zoals kunstgebitten, plaatjes, implantaat gedragen gebitten (klikgebit) en frames zonder dat daar een verwijzing van een tandarts en/of kaakchirurg voor nodig is. Dit neemt niet weg, dat wij met heel veel tandartsen en kaakchirurgen samenwerken en indien u dit wenst, overleggen wat voor u de beste oplossing is.

Na enkele jaren gaat een gebit meestal wat losser zitten, de kaak slinkt naar mate men ouder wordt. Ook door ziekte of vermagering er kan ruimte ontstaan tussen het gebit en de kaak. Daarom vergoeden de meeste zorgverzekeraars eens in de vijf jaar een nieuw gebit. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.